ALARIS UMBRA


Vertikálne slnolamy ALARIS UMBRA

Tieto slnolamy je možné umiestniť pred okná alebo po celej fasáde a slúžia tak ako fasádny systém. Nosná konštrukcia drží celý lamelový systém, ktorý je tvorený vertikálne umiestnenými nosnými profilmi v stanovenej vzdialenosti. Podľa tejto vzdialenosti sa používajú rôzne druhy lamiel. Hliníkové držiaky lamiel sa montujú do nosných profilov, do nich sa následne zacvaknú lamely. Pre zaslepenie nosníku je možné použiť hliníkovú krytku. Spôsob samotnej montáže je veľmi jednoduchý a dobre osvedčený.

Pre vertikálne slnolamy sú štandardné uhly 10°, 30° a 50°.

Horizontálne slnolamy

Horizontálne slnolamy sa umiestňujú nad jednotlivé okná alebo v súvislej dĺžke po fasáde. Nosná konštrukcia drží celý lamelový systém a je tvorený horizontálne umiestnenými nosnými profilmi, ktoré sú v stanovenej vzdialenosti . Podľa tejto vzdialenosti sa používajú rôzne druhy lamiel. Hliníkové držiaky lamiel sa montujú do nosných profilov , do nich sa potom zacvaknú lamely. Pre zakončenie je možné použiť čelnú kryciu lamelu alebo iba krytie nosníku hliníkovou krytkou. Spôsob samotnej montáže je veľmi jednoduchý a dobre osvedčený.

Pre horizontálne slnolamy sú možné uhly 45 ° a 60 °. Sklon lamely závisí na type lamely a požiadavkách zákazníka.

Špeciálne slnolamy

Lamelový systém pre slnolamy Alaris UMBRA je možné použiť aj pre iné ako štandardné aplikácie. Možno tak presne prispôsobiť Váš projekt daným požiadavkám a zladiť jednotlivé prvky do celistvého celku.

Podľa Vašej požiadavky navrhneme atypický nosník slnolamu, presne spĺňajúci požiadavky daného architektonického riešenia.

Kontaktujte Nás