ALARIS AERO


Systém veľkých pevných a otočných lamiel


Vario Click


Vertikálne slnolamy

Systém uchytenia lamiel Vario Click je vďaka letmému uchyteniu tieniacej lamely vhodný pre širokú škálu použitia. Pre vertikálne použitie sú lamely Vario Click vhodné ako architektonické riešenie a taktiež aj zatienenie rozsiahlych presklených plôch vertikálnych fasád alebo striech .

Veľká výhoda systému Vario Click tkvie v jeho širokej variabilite , kedy s použitím jedného držiaku možno dosiahnuť štyri možnosti naklopenia lamely a ľubovoľné rozteče jednotlivých lamiel . Montáž lamely prebieha z čelnej strany obyčajným zacvaknutím a zaistením proti pozdĺžnemu posuvu, čím sú odstránené nevýhody konkurenčných systémov.

Sklon lamely je možné nastaviť v uhloch 90 °, 75 °, 60 ° a 45 °, pričom daný uhol a rozteč držiakov sú závislé jednak na požiadavke zákazníka na miere zatienenia , ďalej potom na konkrétnych geografických a konštrukčných podmienkach objektu.

Horizontálne slnolamy

Unikátne uchytenie tieniacich lamiel Vario Click je taktiež veľmi vhodné pre klasické horizontálne slnolamy umiestnené nad oknami budovy. Veľká výhoda systému Vario Click tkvie v jeho širokej variabilite , kedy s použitím jedného držiaku možno dosiahnuť štyri možnosti naklopenia lamely a ľubovoľné rozteče jednotlivých lamiel . Montáž lamely prebieha z čelnej strany obyčajným zacvaknutím a zaistením proti pozdĺžnemu posuvu, čím sú odstránené nevýhody konkurenčných systémov.

Sklon lamely je možné nastaviť v uhloch 90 °, 75 °, 60 ° a 45 °, pričom daný uhol a rozteč držiakov sú závislé jednak na požiadavke zákazníka na miere zatienenia , ďalej potom na konkrétnych geografických a konštrukčných podmienkach objektu.

Pevné slnolamy


Vertikálne slnolamy pevné ALARIS AERO

Pevne uložené vertikálne slnolamy sa vyznačujú predovšetkým jednoduchým konštrukčným spracovaním a širokou škálou možností využitia. Základom systému je hliníková lamela Alaris AERO, ktorá je skrz systémovú koncovku s tvarom danej lamely alebo nosný plech kotvená k základnej konštrukcii. Táto konštrukcia môže byť tvorená zvislými alebo vodorovnými nosníkmi, ktoré navyše môžu byť súčasťou stavby. Nie je tu teda nutnosť montáže špeciálnych podpôr a vďaka tomu je možné systém z hľadiska naklopenia, rozostupov a umiestnenia lamiel presne prispôsobiť danému projektu a vytvoriť tak riešenie " na mieru ".

Horizontálne slnolamy pevné ALARIS AERO

Pevne uložené horizontálne slnolamy sa vyznačujú predovšetkým jednoduchým konštrukčným spracovaním a širokou škálou možností využitia. Základom systému je hliníková lamela Alaris AERO, ktorá je skrz systémovú koncovku s tvarom danej lamely alebo nosný plech kotvená k základnej konštrukcii. Táto konštrukcia môže byť tvorená zvislými alebo vodorovnými nosníkmi, ktoré navyše môžu byť súčasťou stavby. Nie je tu teda nutnosť montáže špeciálnych podpôr a vďaka tomu je možné systém z hľadiska naklopenia, rozostupov a umiestnenia lamiel presne prispôsobiť danému projektu a vytvoriť tak riešenie " na mieru ".

špeciálne slnolamy

Samostatným celkom sú rámové slnolamy , ktoré tvoria základné a východiskové riešenie horizontálneho slnolamu pre veľké rozteče, kde nemožno použiť malé systémové riešenie.

Jednotlivé polia celého slnolamu sú zložené už počas výroby a pri montáži sa skladajú do vopred prichystaných nosníkov. Vďaka svojej konštrukcii tvorí pevné a robustné riešenie. Východiskovými lamelami pre rámové riešenia sú AA.150 a AA.190. Pri požiadavke na lamely väčších rozmerov je nutné tomu prispôsobiť nosnú konštrukciu. Bližšie informácie ohľadom rozmerových možností nájdete v technických parametroch.

Použitia lamiel Alaris AERO nemusia byť viazané len na dané systémové riešenie. Tieto lamely môžu byť použité aj pre špeciálne architektonické riešenia, kedy tvoria dizajnový prvok budovy alebo daného celku.

Naklápacie slnolamy


Vertikálne slnolamy

Naklápacie vertikálne slnolamy umožňujú meniť intenzitu zatienenia v závislosti na aktuálnych klimatických podmienkach alebo požiadavkách zákazníka. V letných mesiacoch tak dokážu účinne zabrániť priechodu slnečných lúčov do interiéru, naproti tomu v chladnejších obdobiach možno otvorením slnolamu slnečné lúče využiť k ohrevu, čo môže znížiť celkové náklady na vykurovanie .Každá lamela je v nosnej konštrukcii uložená pomocou čapu, okolo ktorého sa otáča. Spojením všetkých lamiel pomocou tiahla je potom docielené synchrónizovaného pohybu celého slnolamu.

Zatienenia pomocou slnolamu môže byť riešené ako horizontálne tak aj vertikálne, jednotlivé lamely môžu byť vodorovne pod sebou alebo zvislo vedľa seba .

Horizontálne slnolamy

Naklápacie horizontálne slnolamy umožňujú meniť intenzitu zatienenia v závislosti na aktuálnych klimatických podmienkach alebo požiadavkách zákazníka. V letných mesiacoch tak dokážu účinne zabrániť priechodu slnečných lúčov do interiéru, naproti tomu v chladnejších obdobiach možno otvorením slnolamu slnečné lúče využiť k ohrevu, čo môže znížiť celkové náklady na vykurovanie .Každá lamela je v nosnej konštrukcii uložená pomocou čapu, okolo ktorého sa otáča. Spojením všetkých lamiel pomocou tiahla je potom docielené synchrónizovaného pohybu celého slnolamu

Zatienenia pomocou slnolamu môže byť riešené ako horizontálne tak aj vertikálne, jednotlivé lamely môžu byť vodorovne pod sebou alebo zvislo vedľa seba .

špeciálne slnolamy

Použitie naklápacieho slnolamu nie je v žiadnom prípade limitované tvarom zatieňovanej plochy. Lamely slnolamu môžu tvoriť napr. oblúk, ktorý môže presne kopírovať tvar zimnej záhrady alebo strešného svetlíka. Podľa požiadaviek zákazníka dokážeme navrhnúť ľubovoľné riešenie, ktoré bude spĺňať požiadavky daného architektonického riešenia. Bližšie možnosti odporúčame konzultovať s naším konštrukčným oddelením

Kontaktujte Nás